מה הוא אורך חיי מדף של טעמי פפסי החדשים?

על מנת לקבוע את אורך חיי המדף יש לבדוק את תאריך התפוגה המודפס על גבי פקק הבקבוק.