מה הוא אורך חיי מדף של טעמי פפסי החדשים?

על מנת לקבוע את אורך חיי המדף יש לבדוק את תאריך התפוגה המודפס על גבי פקק הבקבוק.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 1