כיצד משתמשים בטעמים החדשים של פפסי?

התרעה

יש להוסיף את הטעם רק לאחר פעולת ההגזה

מלא/י את מכסה בקבוק הטעם עד לקו המציין "מתוק קלות" והוסיף/י לבקבוק המוגז.

יש להגיז מים בלבד ולאחר מכן להוסיף את הטעם! מלא/י את פקק בקבוק הטעם עד לקו האמצעי והוסיף/י אל הסודה שהגזת.