כיצד אדע שבקבוק ההגזה מצוי במקומו הנכון לפני תהליך ההגזה?

שליחת בקשה לצוות התמיכה

לא מצאת תשובה? צור קשר עם צוות התמיכה שלנו