כיצד אדע שבקבוק ההגזה Spirit מצוי במקומו הנכון לפני תהליך ההגזה?

בקלות!

יש להניח את מכשיר הסודה על משטח ישר ויציב, בעומדו זקוף. טרם הטענת בקבוק ההגזה, וודאו שתושבת הבקבוק מוטה קדימה. אם לא, משכו אותה לכוונכם עד לשמיעת נקישה.

אין למשוך את צינור ההגזה.

הכנס את צוואר בקבוק ההגזה אל תוך מנגנון הנעילה. דחוף את הבקבוק כלפי מעלה ולאחור. מנגנון הנעילה ילכוד את הבקבוק ויחזיקו במצב אנכי, תלוי מעל הבסיס.

הערה: כאשר הבקבוק מצוי במקומו הנכון, נוצר מרווח בין החלק התחתון של הבקבוק ובין בסיס מכשיר הסודה, כך שזו דרך קלה לדעת אם הבקבוק ממוקם כראוי.

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 1