ברצוני לקבל סודה, מה עלי לעשות?

בעת הגזת בקבוק של 1 ליטר, תפקודם של שלושת כפתורי ההגזה הינם: כפתור שמאלי (טיפה אחת) לבעבוע עדין, כפתור אמצעי (שתי טיפות) לבעבוע בינוני, וכפתור ימני (שלוש טיפות) לבעבוע חזק.
בעת הגזת בקבוק של 0.5 ליטר, תפקודם של כפתורי ההגזה הינם: כפתור שמאלי (טיפה אחת) לבעבוע בינוני, וכפתור אמצעי (שתי טיפות) לבעבוע חזק. בכפתור הימני אין להשתמש.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 1 מתוך 1