מה הן מידות מכשיר הסודהסטרים שברשותך?

תהית באם מכשיר הסודהסטרים שברשותך מתאים לדלפק או נכנס מתחת לארונות? מידע מעודכן אודות מידות המכשירים השונים בטבלה המצורפת!

mceclip0.jpg