כיצד אדע שבקבוק ההגזה במכשיר ה-One Touch מחובר נכון לפני תהליך ההגזה?

בקלות!

יש להניח את מכשיר הסודה על משטח ישר ויציב, בעומדו זקוף. טרם הכנסת בקבוק ההגזה, וודאו שתושבת הבקבוק מוטה קדימה. אם לא, משכו אותה לכוונכם עד לשמיעת נקישה.

אין למשוך את צינור ההגזה.

הכניסו את צוואר בקבוק ההגזה אל תוך מנגנון הנעילה. דחפו את הבקבוק כלפי מעלה ולאחור. מנגנון הנעילה ילכוד את הבקבוק ויחזיקו במצב אנכי, תלוי מעל הבסיס.

הערה: כאשר הבקבוק מצוי במקומו הנכון, נוצר מרווח בין החלק התחתון של הבקבוק ובין בסיס מכשיר הסודה, כך שזו דרך קלה לדעת אם הבקבוק ממוקם כראוי.