כיצד אני יכול להיות בטוח שהבקבוק במכשיר ה-Crystal מותקן בצורה נכונה?

זה קל! בעת הלחיצה על ראש ההגזה, צינורית ההגזה הלבנה אמורה להיכנס לתוך קנקן הזכוכית.

להוראות נוספות, עיינו במדריך להלן.