קניתי קנקן והנורה לא עובדת

כדי להפעיל את נורת החיווי יש ללחוץ עליה לחיצה ארוכה עד שתהבהב בצבע ירוק. הנורה פועלת כמו רמזור - ירוק - הפילטר במצב סינון אופטימלי, צהוב - יש להצטייד בפילטרים חדשים, אדום - יש להחליף פילטר. לאחר החלפת הפילטר בפילטר חדש יש לאפס את הנורה ע"י לחיצה ארוכה עד שתהבהב בירוק שוב כדי שתתחיל הספירה מחדש.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0