האם ניתן להקפיא בקבוקי ה-fill&go של BRITA?

לא ניתן להקפיא בקבוקי - fill & go Active הקפאה עלולה לפגוע בחלקים מהבקבוק או במסנן- MicroDisc.