האם מסנני BRITA מסירים פלואוריד?

לא. מסנני BRITA אינם מיועדים להסרת פלואוריד. פלואוריד קיים באופן טבעי במי ברז

לשאלות נוספות לגבי נוכחות פלואוריד במי הברז יש לפנות לספקי המים המקומיים.