Hur kopplar jag strömadaptern till min E-DUO kolsyremaskin?

1.      Koppla på rätt sorts stickkontakt på strömadaptern.

 

mceclip3.png

2.      Kontrollera strömkabelns placering i maskinens bas.

 

mceclip2.png

3.      Leta upp kontaktikonen för att sätta i kontakten.

 

mceclip1.png

4.      Försäkra dig om att strömkabeln träs igenom fållan. 

mceclip0.png