Hur sätter jag in min kolsyrecylinder i kolsyremaskinen E-DUO?

Behöver du hjälp med att sätta i din kolsyrecylinder? Kolla in guiden nedan!

 

. Följ bara dessa instruktioner för att börja bubbla:

 

  1. Placera E-DUO kolsyremaskin på en platt och stadig yta i upprätt läge och vrid spaken till flaskbehållaren åt höger till olåst position. Kolsyrehuvudet höjs automatiskt.
  2. Flaskbehållaren kommer att öppnas. Om en flaska är isatt, ta ut denna.
    VARNING! Sätt aldrig i eller ta ur en Quick Connect-kolsyrecylinder om en flaska är installerad i kolsyremaskinen. Detta kan skada flaskan.
  3. Skjut in flaskbehållaren, tryck och håll ned kolsyrehuvudet och vrid reglaget åt vänster tills den klickar in i låst position.
  4. Ta försiktigt bort maskinens bakstycke.
  5. Ta bort förseglingen och korken från SodaStream Quick Connect-kolsyrecylinder.
  6. Höj kolsyrehandtaget. Sätt i Quick Connect-kolsyrecylinder med botten först. VARNING! Använd aldrig en Quick Connect-kolsyrecylinder om den ser ut att vara skadad.
  7. Sänk kolsyrehandtaget.
  8. Sätt tillbaka bakstycket.

 

Om du behöver ytterligare hjälp är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon på 08-586 30 400.