Hur försäkrar ni att SodaStreams påfyllnings-cylindrar inte innehåller bakterier?

När cylindrarna mottags töms de och renas med lite CO2 för att garantera att all främmande luft och fuktighet försvinner ur cylindern. Trycket och temperaturen av CO2 fungerar som en kall sterilisering av bakterier. 

Visste du att alla våra cylindrar även kvalitets testas 3 gånger när de fylls på? SodaStreams licenserade CO2 kolsyrare är fyllda med dryckhaltig CO2 i enlighet med internationell standard för mat- och dryckessäkerhet. Dessutom kan icke-auktoriserade påfyllningsmaskiner skada din kolsyremaskin. Vilken som helst CO2 påfyllnadscylinder från andra parter än auktoriserade SodaStream-stationer bryter mot våra användarvillkor.