Kan jag kolsyra andra drycker än vatten (som t.ex. vin)?

Nej. Vatten bör endast kolsyras i SodaStreams kolsyremaskin. Du riskerar att skada din kolsyremaskin, för att inte tala om att göra en bubblande röra! Garantin upphör om du kolsyrar någon annan vätska än vatten i din kolsyremaskin. Håll dig till vanligt kallt vatten och lägg sedan till en av våra fantastiska smaker - EFTER det att vattnet har kolsyrats!