Kommer SodaStreams produkter med en garanti?

Alla SodaStream kolsyremaskiner har en begränsad 2 års- garanti som är giltig från inköpsdatum*. Om din produkt inte fungerar under garantiperioden och vi kommer fram till att problemet beror på felaktig tillverkning eller bristande material, kommer SodaStream att reparera eller ersätta varan kostnadsfritt, efter SodaStreams bedömning, inom de begränsningar som anges i garantin. SodaStream kan komma att byta ut din kolsyremaskin med en reparerad kolsyremaskin, eller en likvärdig modell om den du köpt inte längre är tillgänglig. Inga återbetalningar kommer att ges.
Ytterligare information*:
Det är rekommenderat att du registrerar din kolsyremaskin genom att besöka www.SodaStream.se, och fullfölja produktregistreringen på din kolsyremaskin för att få en övertäckande garanti.
Köp från återförsäljare eller online handelspartners ska hänvisas till återförsäljaren eller handelspartnern från vilken du köpte din kolsyremaskin för att få en övertäckande garanti.
Garantin ges på villkoret att kolsyremaskinen har används på ett korrekt sätt och i strikt enlighet med SodaStreams instruktioner, så som beskrivet i användarmanualen för din kolsyremaskin, eller från vanligt användande.
Vänligen kontrollera användarmanualen för din kolsyremaskin för ytterligare information.

Frågor? Kontakta vårt bubblande supportteam, eller ring oss på +46 (0)8 586 30 400 (M-F 8:30 – 16:30).