Kan man återvinna SodaStreams produkter?

Många av SodaStreams förbrukningsvaror är helt återvinningsbara när det inte längre går att använda. Våra plastflaskor är gjorda av PET typ 1 plast som lätt går att återvinna och kom ihåg - de kan användas under upp till 3 år för kolsyrning! Glasflaskor kan användas på obegränsad tid om de inte har några spricker eller annan skada. Se vår produktförpackning för återvinningskoder och kontakta din lokala myndighet för ytterligare information om återvinning.