Varför kan jag inte sätta fast min flaska i maskinen?

Kontrollera att du använder en flaska som är kompatibel med din maskin. Titta närmare på guiden nedan för vägledning.

Bubbelvattenmaskinen DUO kan användas med vår diskmaskinsäkra 1L glaskaraff och vår vanliga 1L Fuse-flaska. Flaskor som inte är kompatibla är den klassiska 1L-flaskan, 0,7L glaskaraffen (från Crystal), 0,5L-flaskan och My Only Bottle (0,5L).

  • Placera bubbelvattenmaskinen DUO på ett plant och stabilt underlag i upprätt position och lösgör flaskan genom att dra reglaget åt höger. Kolsyrehuvudet kommer att stiga automatiskt.
  • Luta flaskbehållaren framåt för att sätta i flaskan och för sedan tillbaka hållaren till upprätt position. Se till att den avtagbara flaskhållaren sitter fast ordentligt längst ner på flaskbehållaren.
  • Pressa och håll ner kolsyrehuvudet med ett bestämt tryck.
    Lås fast flaskan genom att dra reglaget åt vänster. I låst läge kommer reglaget att vara i linje med den lilla pricken som sitter under SodaStream-logotypen.

Har du problem? Kontakta vårt Kontakta vårt bubblande supportteam, eller ring oss på +46 (0)8 586 30 400 (M-F 8:30 – 16:30).

    1.