Varför kommer det ingen kolsyra från min DUO-maskin?

Kontrollera om du använder en flaska som är kompatibel med DUO. Bubbelvattenmaskinen DUO kan användas med vår diskmaskinsäkra 1L glaskaraff och vår vanliga 1L Fuse-flaska. Flaskor som inte är kompatibla är den klassiska 1L-flaskan, 0,8L glaskaraffen (från Crystal), 0,5L-flaskan och My Only Bottle (0,5L).

Om kolsyran inte är slut kan du fylla på i 1L glaskaraffen eller 1L Fuse-flaskan med vatten upp till MAX-linjen och sedan prova att tillsätta kolsyra igen:

  1. Se till att Quick Connect-cylindern är korrekt monterad i cylinderhållaren. Dra bort bakstycket från maskinen. Du drar bort det genom att ta tag i den lilla fliken högst upp på bakstycket bakom kolsyreknappen. Om du har svårt att dra bort bakstycket kan du prova att ta tag i de övre sidorna av bakstycket, dra ut sidorna och sedan dra bakstycket bakåt medan du samtidigt håller kvar i sidorna.
  2. Lägg bakstycket åt sidan och kontrollera om cylindern är korrekt monterad i maskinen och att det rosa cylinderhandtaget är sänkt.
  3. Sätt tillbaka bakstycket genom att klicka i flikarna längst ner på bakstycket i öppningarna på bubbelvattenmaskinens bas, samtidigt som du lutar bakstycket bort från DUO-maskinen.
  4. Fyll på 1L Fuse-flaskan eller 1L glaskaraffen med kallt vatten upp till den utmärkta MAX-linjen. Det får endast vara vatten i flaskan när du tillsätter kolsyra.
  5. Lösgör flaskan genom att dra reglaget åt höger. Kolsyrehuvudet kommer att stiga automatiskt.      
  6. Luta flaskbehållaren framåt för att sätta i flaskan och för sedan tillbaka hållaren till upprätt position.
  7. Tryck ner och håll nere kolsyrehuvudet. Lås fast flaskan genom att dra reglaget åt vänster. I låst läge kommer reglaget att vara i linje med den lilla pricken som sitter under SodaStream-logotypen.
  8. Tryck bestämt ner kolsyreknappen i ungefär två sekunder. Släpp och upprepa. Upprepa 3 gånger för lite bubblor, 5 gånger för mycket bubblor och mer för extra mycket bubblor.
  9. När du har uppnått önskad mängd bubblor låser du försiktigt upp flaskhållaren.

Har du problem? Kontakta vårt Kontakta vårt bubblande supportteam, eller ring oss på +46 (0)8 586 30 400 (M-F 8:30 – 16:30).

  1.