Hur gör jag för att få min TERRA-maskin att sluta läcka vatten?

Kontrollera om du använder en flaska som är kompatibel med DUO. Bubbelvattenmaskinen DUO kan användas med vår diskmaskinsäkra 1L glaskaraff och vår vanliga 1L Fuse-flaska. Flaskor som inte är kompatibla är den klassiska 1L-flaskan, 0,7L glaskaraffen (från Crystal), 0,5L-flaskan och My Only Bottle (0,5L).

Om du använder rätt flaska och det fortfarande läcker vatten från DUO-maskinen bör du kontrollera att du har fyllt flaskan med vatten upp till MAX-linjen och att du bara använder vanligt vatten. Smaksättare får endast tillsättas i vattnet efter att du har tillsatt kolsyra.

 

  1. Placera bubbelvattenmaskinen DUO på ett plant och stabilt underlag i upprätt position.
  2. Lösgör flaskan genom att dra reglaget åt höger. Kolsyrehuvudet kommer att stiga automatiskt.
  3. Kontrollera att den avtagbara flaskhållaren sitter fast ordentligt längst ner på flaskbehållaren.
  4. Luta flaskbehållaren framåt för att sätta i flaskan och för sedan tillbaka hållaren till upprätt position.
  5. Tryck och håll ner kolsyrehuvudet. Lås fast flaskan genom att dra reglaget åt vänster. I låst läge kommer reglaget att vara i linje med den lilla pricken som sitter under SodaStream-logotypen.
  6. Tillsätt kolsyra genom att bestämt trycka ner kolsyreknappen i ungefär två sekunder. Släpp och upprepa. Upprepa 3 gånger för lite bubblor, 5 gånger för mycket bubblor och mer för extra mycket bubblor.

Har du problem? Kontakta vårt Kontakta vårt bubblande supportteam, eller ring oss på +46 (0)8 586 30 400 (M-F 8:30 – 16:30).

    1.