Hur använder jag ART?

Det är enkelt att få till rätt mängd bubblor. När cylindern väl är monterad behöver du bara följa stegen nedan för att börja bubbla.

  1. Börja med att fylla din flaska med kallt vatten upp till MAX-linjen. Kom ihåg att alltid tillsätta bubblor i vattnet innan du adderar smaksättare.
  2. Se till att flaskstödet är vinklat utåt. Luta annars flaskstödet utåt mot dig tills du hör ett klickljud. Dra inte i kolsyreröret.
  3. Placera mynningen på flaskan i Snap-Lock-systemet och tryck flaskan uppåt och bakåt. Snap-Lock-systemet kommer att hålla flaskan svävande i en vertikal position över basen. Flaskan är korrekt placerad när det får plats ett finger mellan flaskan och basen. Du behöver inte skruva fast flaskan i Snap-Lock-systemet.
  4. Tryck ner kolsyrereglaget helt för att tillsätta kolsyra. Håll det nertryckt i 1 sekund innan du släpper. Tryck inte för hårt. Upprepa tre gånger för vanliga bubblor och 5 gånger för mycket bubblor.
  5. När du har uppnått önskad mängd bubblor drar du försiktigt flaskan mot dig tills den är utåtvinklad så långt det går och tar sedan bort den. Du behöver inte skruva flaskan för att lossa den från Snap-Lock-systemet. Ta inte bort flaskan innan du har hört ett pysande ljud från överskottskolsyra som släpps ut. Tvinga heller aldrig ut flaskan ur Snap-Lock-systemet.
  6. Välj din egen smak! Njut av ditt bubbelvatten som det är eller addera önskad SodaStream-smak för att skapa en god smaksatt dryck.

Klicka här för att titta närmare på bruksanvisningen för ART.

Har du problem? Kontakta vårt Kontakta vårt bubblande supportteam, eller ring oss på +46 (0)8 586 30 400 (M-F 8:30 – 16:30).