Hur gör jag för att få min ART-maskin att sluta läcka vatten?

Följ stegen nedan för att förhindra din ART-bubbelvattenmaskin från att läcka över:

  • Se till att du endast fyller flaskan med vatten upp till MAX-linjen.
  • Tillsätt endast kolsyra i vanligt kranvatten. Kom ihåg att alltid tillsätta bubblor i vattnet innan du adderar smaksättare.
  • Se till att flaskan passar i din bubbelvattenmaskin. ART kan användas med den smala 1L-flaskan, 0,5L-flaskan (My Only Bottle), den klassiska 1L-flaskan och den klassiska 1L diskmaskinsäkra flaskan.
  • Se till att din flaska är ordentligt monterad. Flaskan är korrekt placerad när det finns ett mellanrum mellan flaskan och basen på bubbelvattenmaskinen. Du behöver inte skruva fast flaskan i bubbelvattenmaskinen för att sätta i och ta ut den.
  • Se till att du inte trycker ner kolsyrereglaget för hårt – tryck ner reglaget i 1 sekund innan du släpper.

Har du problem? Kontakta vårt Kontakta vårt bubblande supportteam, eller ring oss på +46 (0)8 586 30 400 (M-F 8:30 – 16:30).

    1.