Vad är Rainforest Alliances certifieringsstämpeln?

Certifieringsstämpeln är en certifiering för hållbart jordbruk. Detta innebär att teextrakten i smaken produceras i enlighet med Rainforest Allicances certifieringskrav och produceras av företag som arbetar tillsammans för att hjälpa till att skapa en värld där människor och natur samspelar.